Gedragstherapeut voor katten overzicht

Wie volgen onze opleiding?

​In de afgelopen jaren is onze opleiding door honderden tevreden studenten bezocht.  Sommige volgden alle modules en zijn nu werkzaam als Gedragstherapeut voor Katten, anderen volgden één of meer losse modules omdat ze als dierenarts, asielmedewerker of eigenaar/kattenliefhebber meer wilde leren over het gedrag van katten. Er is geen minimum leeftijd of opleiding vereist om te studeren aan de Tinley Academie.  Je bent van harte welkom.

De opleiding bestaat uit de volgende modules

Hoelang duurt de opleiding?

​Als je in september start kun je de opleiding ‘Gedragstherapeut voor katten’ in ongeveer 2 jaar en 8 maanden afronden. Wil je er meer tijd voor nemen dan mag je er maximaal 5 jaar over doen. Wij adviseren je om niet langer dan 1 jaar pauze tussen twee modules te laten. De inhoud van onze modules kan (gedeeltelijk) veranderen omdat we altijd lesgeven volgens de meest recent, wetenschappelijke inzichten op het gebied van kattengedrag. Ben je door omstandigheden écht niet in staat de opleiding binnen 5 jaar af te ronden dan kijken we gezamenlijk hoe we het kunnen oplossen.

Praktijk en stage

​In de afstudeermodule zit een praktijkperiode waarin je, onder supervisie van de opleiding, de theoretische kennis in praktijk brengt door katten met probleemgedrag te behandelen. Je gaat in totaal 9 casussen doen waarin je een analyse maakt van katten met gedragsproblemen. De meeste van deze casussen kun je in eigen tijd en in overleg met de opdrachtgevers inplannen. 

De eisen om voor een diploma in aanmerking te komen zijn:

 • Je hebt alle modules afgerond met een voldoende
 • Je hebt (eventuele) huiswerkopdrachten afgerond met een voldoende
 • Je bent geslaagd voor de casussen
 • Je hebt het afstudeeronderzoek met een voldoende afgerond
 • Je hebt een voldoende voor je mondeling examen (halverwege module 6).
 • Je hebt voldaan aan alle betalingsverplichtingen
 • Zijn al deze punten in orde dan krijg je het felbegeerde diploma Gedragstherapeut voor Katten uitgegeven door de oudste kattengedragstherapie opleiding van Nederland. Dit diploma wordt erkend door o.a. de branche organisatie voor diergedragsdeskundigen, de SPPD.

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling?

​Denk je dat je op grond van eerdere opleidingen/diploma’s in aanmerking komt voor een hele of gedeeltelijke vrijstelling check dit dan op onze ‘Vrijstellingslijst ’.  Daar staan alle vooropleidingen vermeld waarmee je vrijstelling kunt aanvragen. Aan een vrijstellingsaanvraag zijn kosten verbonden. ​Een vrijstelling aanvragen doe je altijd vóór dat je inschrijft. Dit geeft ons de gelegenheid je verzoek te bekijken. Als je al ingeschreven bent is het niet meer mogelijk om voor die module vrijstelling te krijgen. Eventueel nog wel voor andere modules waar je nog niet voor ingeschreven staat. 

​Het vak Gedragstherapeut voor katten

​Gedragstherapeut voor Katten is een vak. Het beroep van gedragstherapeut voor Katten is (nog) geen beschermd beroep. Een gediplomeerde gedragstherapeut moet, om erkend te worden bij de diverse brancheorganisaties, een vakopleiding op HBO of universitair niveau gevolgd hebben. Tijdens zo’n opleiding wordt het soortspecifieke gedrag van het dier behandeld, maar ook het diagnosticeren en behandelen van probleemgedrag en de begeleiding van cliënten komt aan bod. Naast de opleiding is het frequent behandelen van dieren met probleemgedrag essentieel om bezig te blijven in het vak en de kennis verder te verbreden. ​​Je gaat op verzoek van een eigenaar, dierenarts of asiel het ‘probleemgedrag’ van de kat  analyseren en diagnosticeren. Dit doe je door een anamnese af te nemen, het gedrag via video en/of ‘life’ te bestuderen en te overleggen met alle direct betrokkenen. Als je alles in kaart hebt gebracht adviseer je een therapie en begeleid je de klant. 

Eindtermen

 • Ben je in staat een therapeutische relatie met de cliënt te starten, te onderhouden en weer af te bouwen.
 • Je herkent eventuele weerstanden bij de cliënt en weet deze te hanteren. 
 • Kun je probleemgedrag analyseren en vast stellen wat de prikkel(s) zijn, welke motivaties een rol spelen en welke leerprincipes een rol spelen bij de ontwikkeling en het in stand houden van het gedrag. 
 • Kun je een diagnose formuleren en op basis van die diagnose een juist behandelplan instellen, afgestemd op het individuele dier en de eigenaar.
 • Heb je de fiscale basiskennis die nodig is om de boekhouding van een eigen praktijk te doen en weet je wat er als ondernemer komt kijken bij marketing. 
 • Ben je in staat leerprincipes in de praktijk te gebruiken om het algehele welzijn van een dier te verhogen. 
 • Ben je op de hoogte van basale neurobiologie in relatie tot cognitie en emotie. 
 • Ben je in staat tot kritische zelfreflectie betreffende de uitoefening van je vak als gedragstherapeut. 
 • Ben je op de hoogte van de basisprincipes van de algemene ethologie. 
 • Kun je wetenschappelijk onderzoek lezen en de essentie van een onderzoek samenvatten en eventueel bediscussiëren. 
 • Heb je zelfstandig een onderzoek gedaan en ben je op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan goed wetenschappelijk onderzoek.