Vrijstellingen overzicht

Op deze pagina lees je de vastgestelde vrijstellingen voor modules als onderdeel van een opleiding bij Tinley Academie. ​Om voor vrijstelling (ook zelfstudie) in aanmerking te komen dien je eerst een vrijstelling ​aan te vragen via het vrijstellingenformulier. De vrijstelling dient voor inschrijving (en dus ook betaling) te worden aangevraagd. Heb je een andere opleiding gevolgd dan hieronder vermeld en wil je weten of je hiervoor ook vrijstelling kunt krijgen? Ook dan kun je een vrijstellingsaanvraag indienen. De volgende zaken zijn als bewijslast belangrijk om in te leveren: cijferlijsten, aantal uren per relevant onderwerp en naam en achtergrond van docent. Let op: op basis van ervaring wordt géén vrijstelling verleend.

Als vrijstelling wordt verleend voor een gehele module, hoef je in de meeste gevallen geen examen te doen. Als vrijstelling wordt verleend voor een deel van de module, moet je wel het gehele examen doen en zijn de vrijgestelde lesdagen wel examenstof. Indien er vrijstelling wordt verleend voor ontvang je restitutie (per lesdag € 85,- en per halve lesdag € 47,50).
Voor het verzorgen van een schriftelijk bewijs van vrijstelling worden € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt ook gerekend voor het beoordelen van afwijkende vrijstellingsaanvragen, ongeacht of dat leidt tot restitutie of niet. Wil je vooraf weten of het zin heeft om een vrijstellingsaanvraag te doen (een vooropleiding die niet in onderstaande lijst staat), bel dan Coördinator Onderwijs Eline op het telefonisch spreekuur.

Honden lesaanbod

Kynologisch instructeur module 1 - ABA opleiding
Vrijstelling van onze gehele Module 1/ABA cursus kan verkregen worden bij het behalen van de volgende diploma's:

 • Module 1a DogVision & Module 1b DogVision (= module 1 en 3 DogVision oude stijl)
 • KNPV Masterclass of nascholing hondengeleiders (politie/overheid), georganiseerd door Tinley Academie.
 • Module 1 Gedrag en Leren van Annorlunda
 • Module A van O&O
 • Martin Gaus Instructeur I en 2
 • Kynotrain - de opleiding tot kynologisch instructeur
 • Honden Advies Centrum Roermond- Module A-verdiepingscursus gedrag bij honden.

Met de hieronder vermelde opleidingen kan geen algehele vrijstelling worden aangevraagd, maar wel in zelfstudie Module 1KI /ABA gedaan worden waarbij er examen moet worden gedaan. Kosten voor zelfstudie bedragen 125 euro inclusief lesmap, toegang tot E-learning en deelname aan examen. De volgende vooropleidingen komen in ieder geval in aanmerking voor zelfstudie van module 1/ABA:

 • Instructeurs opleiding cursuscentrum Barneveld
 • KNPV BKD cursus in klassikale vorm, op locatie onder begeleiding van docent. BKD gevolgd via E-learning komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Bij de KNPV kan een verklaring gevraagd worden voor deelname op locatie, welke ingeleverd moet worden naast het diploma.

​Om voor vrijstelling (ook zelfstudie) in aanmerking te komen die je eerst een vrijstelling ​aan te vragen via het vrijstellingenformulier zodat wij je diploma's kunnen controleren en registeren. Je ontvangt een kortingscode zodat je je op kunt geven voor de zelfstudie. ​​

 

​Module 1 Hondenuitlaatservice
​Voor module 1 van Hondenuitlaatservices in theorie, het onderdeel: gedragskennis en leerprincipes kun je vrijstelling krijgen als je een van de volgende door de Raad van Beheer/SPPD erkende opleidingen hebt gedaan en bent geslaagd voor het examen:

 • DogVision - module 1 + module 3 of Module 1 + Module 2.
 • Martin Gaus - Instructeur 1 Gedragsleer
 • Annorlunda Module 1 Gedrag en leren
 • Tinley Academie ABA-cursus (= module 1 van de opleiding voor Kynologisch instructeur)
 • O&O- Module A
 • Kynotrain - de opleiding tot kynologisch instructeur
 • Honden Advies Centrum Roermond- Module A-verdiepingscursus gedrag bij honden.

Module 2 van de HUS opleiding
Voor deze module 2 zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Zelfstudie van de HUS opleiding
​Ben je al jaren aantoonbaar in het bezit van een HUS, dan kun je op basis van het Kamer van Koophandel uittreksel en vermelding van je bedrijfswebsite vrijstelling krijgen voor het onderdeel zelfstudie.

Heb je een andere opleiding en wil je weten of je hiervoor ook vrijstelling kunt krijgen? Zie bovenaan deze pagina welke route je kunt nemen. Let op: op basis van ervaring wordt géén vrijstelling verleend.

Katten lesaanbod

Je vooropleiding is diergeneeskunde

Module 1: halve lesdag leerprincipes (facultatief)
Module 2: geheel
Module 3: lesdag Wetenschappelijk onderzoek lezen, presenteren en discussie + lesdag Feromonen en neurobiologie (indien aanvullende opleiding) + lesdag Complementaire Geneeswijzen (indien aanvullende opleiding)
Module 5: geheel (voor DA met eigen praktijk)
Workshop gedragsonderzoek: geheel

Je vooropleiding is Psychologie

Module 1: halve lesdag leren bij katten
Module 3: 1 lesdag onderzoek lezen, presenteren en discussie
Module 4: geheel
Workshop gedragsonderzoek: geheel

Je vooropleiding is gedragstherapie van een andere diersoort

​Module 1: halve lesdag Leerprincipes (wel examenstof)
Module 3: 1 lesdag Ethologie, 1 lesdag Werkwijze GT, anamnese en Motivationele factoren, 1 lesdag leerprincipes en therapiemethoden (advies is wel om lesmiddag te komen omdat voorbeelden gericht zijn op katten).
Module 4: geheel (mits voor hond: 'cliëntgericht adviseren deel 7' is gevolgd)
Module 5: minimaal half jaar eigen praktijk o.v.v. KvK nummer en BTW nummer

​Je vooropleiding is ethologie-biologie

Module 3: 1 lesdag inleiding in de ethologie en 1 lesdag onderzoek lezen, presenteren en discussie.
Workshop gedragsonderzoek: geheel

​Je vooropleiding is communicatie HBO/WO, Maatschappelijk Werk HBO, Psychologie HBO

Module 4: geheel
​Alleen meerjarige opleidingen van HBO of Universitaire instellingen over het onderwerp psychologie, communicatie en/of hulpverlening (maatschappelijk werk) zorgen voor algehele vrijstelling in de module Adviseren. Communicatie/psychologie en cliëntadvisering zijn tevens vakken in verschillende opleidingen en cursussen. Echter er wordt geen vrijstelling verleend voor module 4/7 op basis van een vak psychologie/communicatie/coaching welke niet voldoet aan bovenstaande vergelijkbare eisen.

​Je vooropleiding Algemene Ondernemers Vaardigheden, administratieve opleiding (MBO/HBO), praktijk diploma boekhouden + ondernemers en buitenlandse studenten

Module 5: geheel
​Voor de module 'ondernemen' zijn vrijstellingen mogelijk op basis van vooropleidingen, zoals hieronder beschreven. Ben je in het bezit van een eigen bedrijf, dan kun je op basis van het Kamer van Koophandel uittreksel en vermelding van je bedrijfswebsite vrijstelling krijgen. Je moet minimaal een half jaar een eigen bedrijf voeren.

​Je bent niet in het bezit van een diploma van één van de hierboven genoemde opleidingen

Heb je een andere opleiding en wil je weten of je hiervoor ook vrijstelling kunt krijgen? Stuur  dan je vraag naar student@tinleyacademie.nl  en voeg de onderstaande documenten erbij:

 • cijferlijsten
 • rooster
 • aantal uren per relevant onderwerp
 • ​naam en achtergrond van docent.

Let opop basis van ervaring wordt géén vrijstelling verleend.

Paarden lesaanbod

​Je vooropleiding is Diergeneeskunde

Deel 1: halve lesdag leerprincipes (facultatief) en eerste lesdag medische oorzaken probleemgedrag
Ondernemen: geheel (voor DA met eigen praktijk)

​Je vooropleiding is Psychologie

Module 1: halve dag leerprincipes Module Adviseren: geheel

​Je vooropleiding is Gedragstherapie van een andere diersoort

Deel 1: de dagen van uitleg leren en ethologie
Deel 2: géén vrijstelling mogelijk
Deel 3: géén vrijstelling mogelijk
Module Adviseren: als deze module al bij andere gedragstherapie opleiding gevolgd is
Module Ondernemen: minimaal half jaar eigen praktijk o.v.v. KvK nummer en BTW nummer

​Je vooropleiding is ethologie-biologie

Deel 1:  e-learning (geen restitutie mogelijk)
mogelijke vrijstelling 1e lesdag ethologie (niet aan te raden gezien de opbouw van de lesstof).

​Je vooropleiding Algemene Ondernemers Vaardigheden, administratieve opleiding (MBO/HBO), praktijk diploma boekhouden + ondernemers en buitenlandse studenten 

Module ondernemen - gehele vrijstelling
Voor de module 'ondernemen' zijn vrijstellingen mogelijk op basis van vooropleidingen, zoals hieronder beschreven. Ben je in het bezit van een eigen bedrijf, dan kun je op basis van het Kamer van Koophandel uittreksel en vermelding van je bedrijfswebsite vrijstelling krijgen. Je moet minimaal een half jaar een eigen bedrijf voeren.

​Je vooropleiding is communicatie HBO/WO, Maatschappelijk Werk HBO, Psychologie HBO

Alleen meerjarige opleidingen van HBO of Universitaire instellingen over het onderwerp psychologie, communicatie en/of hulpverlening (maatschappelijk werk) zorgen voor algehele vrijstelling in de module Adviseren. Communicatie/psychologie en cliëntadvisering zijn tevens vakken in verschillende opleidingen en cursussen. Echter er wordt geen vrijstelling verleend voor module 4/7 op basis van een vak psychologie/communicatie/coaching welke niet voldoet aan bovenstaande vergelijkbare eisen.

​Je vooropleiding zijn de oude modules van de opleiding tot paardengedragstherapeut

Onze oude opleiding tot paardengedragstherapeut bestond uit module 1 t/m 9. Neem contact op welke modules jij hebt gedaan en welke vrijstellingen dit oplevert voor deel 1. Algehele vrijstelling is soms mogelijk voor deel 1, maar niet verstandig omdat er nieuwe onderdelen zijn toegevoegd en in deel 2 en 3 wordt voortgeborduurd op deze kennis. Het diploma van paardengedragsadviseur kun je alleen ontvangen na deelname aan deel 1 lesdagen en examen (inclusief eventuele vrijstellingen die je kunt aanvragen op basis van de oude modules 1 t/m 4).

​Je bent niet in het bezit van een diploma van één van de hierboven genoemde opleidingen

Heb je een andere opleiding en wil je weten of je hiervoor ook vrijstelling kunt krijgen? Stuur  dan je vraag naar student@tinleyacademie.nl  en voeg de onderstaande documenten erbij:

 • cijferlijsten
 • rooster
 • aantal uren per relevant onderwerp
 • ​naam en achtergrond van docent.

Let opop basis van ervaring wordt géén vrijstelling verleend.

Konijnen lesaanbod

​Je vooropleiding is Diergeneeskunde

Gedragsadviseur: halve lesdag medische oorzaken (probleem)gedrag + halve lesdag leerprincipes (facultatief)

​Je vooropleiding is Psychologie

Gedragsadviseur: halve lesdag leerprincipes

​Je vooropleiding is Gedragstherapie van een andere diersoort

Gedragsadviseur: halve lesdag leerprincipes
​Gedragstherapeut: fase 1, inclusief examen.

​Je vooropleiding is ethologie-biologie

Gedragsadviseur: halve lesdag inleiding in de ethologie, indien deze nog in de opleiding zit (gaat wijzigen).

Aanvullende informatie konijnenmodules

Vrijstelling is mogelijk voor de eendaagse workshop konijnengedrag op basis van Module 1 en 2 van de opleiding Konijnentrainer/ Konijnengedrag van de Martin Gaus Academie.
De lesstof van de eendaagse workshop is wel examenstof, welke wordt geexamineerd bij module 1/Gedragsadviseur.
Kosten voor vrijstelling in dit geval:
15 euro vrijstellingsaanvraag, je ontvangt het lesmateriaal van de ééndaagse workshop digitaal en je kunt direct inschrijven voor module 1 Gedragsadviseur voor konijnen.
Voor module 1 worden geen vrijstellingen gegeven.
Als je de lesmap op papier wil ontvangen, worden 25 euro extra in rekening gebracht voor de lesmap. Vraag eerst vrijstelling aan via het 
vrijstellingenformulier. Geef ook aan of je de lesmap digitaal of op papier wilt ontvangen. Zodra je akkoord ontvangt voor je vrijstellingsaanvraag, kun je je inschrijven op onze website.

​Je bent niet in het bezit van een diploma van één van de hierboven genoemde opleidingen

Heb je een andere opleiding en wil je weten of je hiervoor ook vrijstelling kunt krijgen? Stuur  dan je vraag naar student@tinleyacademie.nl  en voeg de onderstaande documenten erbij:

 • cijferlijsten
 • rooster
 • aantal uren per relevant onderwerp
 • ​naam en achtergrond van docent.

Let opop basis van ervaring wordt géén vrijstelling verleend.

Papegaaien lesaanbod

​Je vooropleiding is Diergeneeskunde

Module 1: 1 lesdag medische oorzaken probleemgedrag

​Je vooropleiding is Psychologie

 Module 1: halve lesdag leerprincipes

​Je vooropleiding is Gedragstherapie van een andere diersoort

Gedragsadviseur: halve lesdag leerprincipes
​Gedragstherapeut: fase 1, inclusief examen. Je kunt overwegen om wel het lesmateriaal van fase 1 aan te schaffen of een gedeelte van de lesdagen bij te wonen. Hierover kun je contact opnemen met het Studentenloket. 

​Je vooropleiding is ethologie-biologie

​Module 2: 1 lesdag ethologie algemeen

Je bent niet in het bezit van een diploma van één van de hierboven genoemde opleidingen

Heb je een andere opleiding en wil je weten of je hiervoor ook vrijstelling kunt krijgen? Stuur  dan je vraag naar student@tinleyacademie.nl  en voeg de onderstaande documenten erbij:

 • cijferlijsten
 • rooster
 • aantal uren per relevant onderwerp
 • ​naam en achtergrond van docent.

Let opop basis van ervaring wordt géén vrijstelling verleend.