HUS professional overzicht

Beschrijving

 • ​​De opleiding tot gediplomeerd HUS professional  is geschikt voor iedereen die eigenaar of medewerker is van een Honden uitlaatservice of Honden dagopvang en iedereen die een uitlaatservice of dagopvang wil gaan starten.
 • Een diploma van een erkende onderwijsinstelling zoals de Tinley Academie  laat zien aan klanten en aan de instanties waar je mee samenwerkt, dat je vakbekwaam bent.
 • Verantwoord omgaan met honden van derden is alleen mogelijk als je voldoende theoretische en praktische kennis hebt over gedrag, lichaamstaal, ethologie, EHBO enz.
 • Als eigenaar of medewerker van een HUS loop  je met, de aan jou toevertrouwde, honden op openbaar terrein waar je zowel soortgenoten, andere dieren als andere mensen kunt tegenkomen.
 • Bij calamiteiten, bijvoorbeeld een serieuze confrontatie tussen de honden van je uitlaatgroep en honden van passanten, kun je aantonen dat je theoretisch goed voorbereid bent.
 • Met de juiste aantoonbare kennis kunnen problemen voorkomen worden en zal het in de toekomst ook makkelijker zijn om, indien nodig, een vergunning te bemachtigen. En met een diploma van de Tinley Academie kun je je aanmelden bij brancheorganisatie SPPD.

Uit hoeveel modules bestaat de opleiding? 

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

 • ​Denk je dat je op grond van eerdere opleidingen/diploma’s/werkervaring in aanmerking komt voor een hele of gedeeltelijke vrijstelling check dit dan op het  ‘Vrijstellingen overzicht ’.  Daar staan alle vooropleidingen vermeld waarmee je vrijstelling kunt aanvragen.​
 • Een vrijstelling aanvragen doe je altijd vóór dat je inschrijft. Dit geeft ons de gelegenheid je verzoek te bekijken.
 • Als je al ingeschreven bent is het niet meer mogelijk om voor die module vrijstelling te krijgen  De kosten voor een vrijstelling aanvragen zijn € 15,00

Hoe lang duurt de opleiding?

 • ​​Afhankelijk van je startmoment en onze planning (zie pagina's met individuele modules) kun je de opleiding in 1 tot 2 jaar voltooien. 
 • Wil je er meer tijd voor nemen dan mag je er maximaal 5 jaar over doen. Wij adviseren je om niet langer dan 1 jaar pauze tussen twee onderdelen te laten. De inhoud van onze lessen kan (gedeeltelijk) veranderen omdat we altijd lesgeven volgens recente, wetenschappelijke inzichten. 
 • Ben je door omstandigheden écht niet in staat de opleiding binnen 5 jaar af te ronden dan kijken we gezamenlijk hoe we het kunnen oplossen.

Eindtermen opleiding HUS professional

 • Als je geslaagd bent aan de Tinley Academie voor de Opleiding Hondenuitlaatservice dan: 
 • Ben je in staat hondengedrag te lezen van zowel de individuele hond als van een groep honden. Ben je in staat stressignalen te lezen van zowel de individuele hond als van een groep honden.
 • Ben je op de hoogte van de nieuwste ethologische inzichten aangaande hondengedrag.
 • Ben je in staat een groep honden tijdens het uitlaten aan te sturen.
 • Ben je in staat leerprincipes in de praktijk te gebruiken bij het aansturen van de individuele hond en/of een groep honden.
 • Kun je de meest voorkomende ongelukken/trauma met EHBO oplossen. Bezit je de kennis van om je administratie/vergunning aanvraag/verzekering op orde te maken en te houden.
 • Ben je in staat tot kritische zelfreflectie betreffende de uitoefening van je vak als HUS eigenaar of medewerker.
 • Ben je op de hoogte van de regelgeving tav een HUS
 • Ben je op de hoogte van de (ongeschreven)regels, geboden en verboden die Staatsbosbeheer e.a. grondeigenaren hanteren om schade aan Flora en Fauna te voorkomen.

Stroomschema opleiding HUS professional

Om je HUS opleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een stroomschema voor je gemaakt.

Stap 1:

Kijk op de pagina van Module 1: HUS professional de theoretische onderbouwing naar de verschillende onderdelen: 

Stap 2:

Kijk op de pagina vrijstellingen overzicht welke reeds door jou gevolgde Opleidingen vrijstelling geven. Zie je daar een mogelijkheid vraag dan altijd eerst die vrijstelling aan.

Stap 3:

Meld je via dit formulier aan als HUS student . Je krijgt een persoonlijke coach, Thera Kuper, toegewezen die je gedurende het hele traject kunt benaderen voor vragen.

Stap 4:

Heb je alle onderdelen die vermeld staan op de pagina van Module 1 gevolgd meld dit ons via het inventarisatie formulier. 
Zodra we 6 aanmeldingen hebben plannen we Module 2 en kun je gaan afstuderen.

Stap 5:

 

Heb je alle informatie over de HUS gelezen en zijn er nog zaken onduidelijk?

Neem dan contact op met het studentenloket