Activiteitencoach voor honden overzicht

Activiteiten bij honden

Er leven ruim 2 miljoen honden in ons land. Een flink gedeelte van deze dieren is door omstandigheden niet of te weinig in staat om zich door middel van spel, beweging of anderszins te ontspannen.  ​​Sommige van deze dieren hebben last van onderstimulatie, andere zijn juist overprikkeld. De ene hond wordt hierdoor extreem druk en soms zelfs agressief, de andere gaat een groot deel van de dag slapen. 
Eén van de redenen voor dit alles is dat eigenaren worstelen met te weinig kennis over wat hun type hond nodig heeft. Maar ook tijdgebrek en een drukke agenda kunnen een rol spelen. Toch willen de meeste eigenaren het beste voor hun dier, maar weten absoluut niet hoe ze dit moeten aanpakken. Een uitlaatservice, hondendagopvang of cursus neuswerk kan voor sommige baas/hond combinaties uitkomst bieden.  Maar direct contact met soortgenoten  is voor een grote groep honden niet haalbaar of zelfs niet eens verrijkend. Ook worden sommige honden juist overprikkeld en gefrustreerd van hersenwerk die met goede bedoeling wordt aangeboden. Al deze eigenaren hebben een advies op maat nodig.
In deze opleiding wordt dieper ingegaan op allerlei zaken die een rol spelen in een goede balans tussen activiteit en rust en belangrijk zijn voor een goed welzijn. Er is aandacht voor onderstimulatie en overprikkeling en de eventueel daaruit voortvloeiende stress voor gevolgen kan hebben op het gedrag en eventueel emoties van de hond. Ook kijken we naar de specifieke gevolgen van gebrek aan sociaal contact, gebrek aan prikkels, te weinig/te veel lichaamsbeweging en voeding en het effect op gedrag.  Je verdiept je in de diverse rassen en persoonlijkheidskenmerken en naast de theorie is er aandacht voor praktische oplossingen. Met name in module 2 bestuderen we alle vormen van activiteit en verrijking nader om te zien bij welke type dier welk type activiteit juist geschikt of ongeschikt is.  

Modules

De opleiding tot Activiteitencoach voor honden bestaat uit 2 modules:

Om voor het diploma Activiteitencoach in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende punten:

 • Behaald examen van Module 1 Activiteitencoach Basiskennis
 • Behaald examen van Module 2 Activiteitencoach in de praktijk
 • Alsmede een erkend diploma van Gedragstherapeut voor honden of Kynologisch Instructeur.

Bij het niet voldoen aan alle eisen ontvangt deelnemer bewijs van deelname aan lesdagen en/of cijferlijst bij het behalen van examen.

Kennis theorie en praktijk

​Praktijkervaring én theoretische kennis samen zorgen voor een goede bagage om voor hond en eigenaar een verantwoord én onderbouwd activiteiten schema op te stellen. Beiden zijn nodig om inzicht te krijgen en indien nodig problemen te kunnen oplossen. Kennis van verschillende toepassingen en methodes dragen bij aan beter inzicht en een op maat gemaakt plan voor de individuele hond. Module 1 is vooral theoretisch van aard, module 2 bevat praktijkonderdelen waarbij de kennis in de praktijk wordt gebracht.

Docenten

Wij hechten veel waarde aan gedegen onderwijs gebaseerd op een combinatie van wetenschap en praktijk gegeven door verschillende, vakbekwame docenten. 
​Iedereen die bij Tinley Academie voor de klas staat is professional en gediplomeerd in het vak waarin zij onderwijs geven.  Bij de modules vind je meer informatie over de betrokken docenten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

​Iedereen die beroepsmatig met dieren/honden bezig is. Bijvoorbeeld: gedragstherapeuten, instructeurs, dierenartsassistentes met kennis van gedrag. Deze opleiding is HBO denk- en werkniveau. Kennis van lichaamstaal en gedrag van honden is een vereiste om de lesstof te kunnen volgen.

Wat doet een activiteitencoach?

 • ​Een activiteitencoach levert een activiteitenplan op maat voor een individuele hond. Dit is belangrijk omdat activiteiten voor de ene hond verrijkend zijn, terwijl ze voor de andere hond frustrerend en stressvol kunnen zijn.
 • De coach stelt voor deze individuele hond een 'activiteitenbalans' op zodat de activiteiten afgestemd kunnen worden op zijn of haar persoonlijkheid en interesses en passend zijn bij de eigenaar en leefsituatie.
 • ​De activiteitencoach voor honden werkt op aanvraag van de eigenaar en/of op doorverwijzing van derden. Bijvoorbeeld de gedragstherapeut of de dierenarts, maar ook politie/gemeente die aanwijzing hebben dat een bepaalde hond overlast geeft.
 • Na aanmelding volgt een gesprek waarbij je als coach een zo volledig mogelijk beeld probeert te krijgen van (gebrek aan) activiteiten van de hond en de mogelijkheden van de eigenaar en z'n omgeving.
 • Je hebt de theoretische en praktische kennis om een eigenaar te adviseren over verantwoorde activiteit voor z'n hond : van de diverse vormen van neusgebruik, tot specifieke spelletjes, tot boswandeling tot uitlaatservice enz.

Eindtermen Activiteitencoach

​Als je geslaagd bent voor de Opleiding Activiteitencoach voor honden dan:

 • Weet je welke aan óf afwezigheid van activiteiten van invloed zijn op het algeheel welzijn van de hond.
 • Herken je persoonlijkheidstypen en copingstijlen bij honden.
 • Ben je op de hoogte van de individuele verschillen en de invloed op agressie en frustratie en omgang met stress (coping style personality, omgang met bedreiging en stimulatie).
 • Ben je in staat gedrag voortvloeiend uit activiteiten te analyseren en vast te stellen wat de prikkel(s) zijn, welke motivaties een rol spelen en wat de invloeden zijn op het welzijn van de hond.
 • Kun je over- en onderprikkeling bij honden herkennen (of overstimulatie en onderstimulatie). 
 • Kun je op basis van observatie en overleg een juist activiteitenplan plan instellen, afgestemd op het individuele dier en de eigenaar.
 • Ben je in staat tot kritische zelfreflectie betreffende de uitoefening van je vak als activiteitencoach voor honden.​