Opleiding Kynologisch Instructeur overzicht

Voor wie is deze opleiding geschikt

Iedereen die meer over hondengedrag, training en opvoeden wil leren kan zich inschrijven voor één of meerdere modules van de opleiding tot Kynologisch Instructeur. Onze cursisten krijgen in de eerste twee modules meer basiskennis over gedrag en leren, de basis om honden beter te kunnen lezen en trainen. Elke module bevat theorie en een deel praktijk. De laatste module focust op het aanleren van verschillende oefeningen en instructie geven aan een groep. Alleen bij slagen voor alle drie de modules kom je in aanmerking voor het diploma Kynologisch Instructeur. Kynologisch Instructeur is de basis om les te kunnen geven aan combinaties; van basisgehoorzaamheid tot specifieke hondensporten. Instructie geven in een specifieke hondensport/discipline behoeft vaak aanvullende scholing. Je kunt je echter pas specialiseren, als je basiskennis hebt over hondengedrag, leren en training. Wij hebben dan ook frequent cursisten in onze groep die de basiskennis willen verzamelen om daarna in een specifieke hondendiscipline actief te zijn, zoals africhtingssporten of het trainen van hulphonden.

Uit hoeveel modules bestaat de opleiding

De opleiding tot Kynologisch Instructeur bestaat uit 3 verplichte modules en een aantal extra praktijkdagen die los te volgen zijn om extra te oefenen (we noemen dit facultatief, deze zijn niet verplicht).

​De modules dienen bijgewoond te worden in bovenstaande volgorde. Het is niet mogelijk om module 2 en 3 tegelijkertijd te volgen.

Wie zijn je docenten

Wij hechten veel waarde aan gedegen onderwijs gebaseerd op een combinatie van wetenschap en praktijk gegeven door verschillende, vakbekwame docenten. 
​Iedereen die bij Tinley Academie voor de klas staat is professional en gediplomeerd in het vak waarin zij onderwijs geven.  

Hoe lang duurt de opleiding

Afhankelijk van je startmoment en onze planning (zie pagina's met individuele modules) kun je de opleiding in 1,5 tot 2 jaar voltooien.  Wil je er meer tijd voor nemen dan mag je er maximaal 5 jaar over doen. Wij adviseren je om niet langer dan 1 jaar pauze tussen twee modules te laten. De inhoud van onze modules kan (gedeeltelijk) veranderen omdat we altijd lesgeven volgens recente, wetenschappelijke inzichten.  Ben je door omstandigheden écht niet in staat de opleiding binnen 5 jaar af te ronden dan kijken we gezamenlijk hoe we het kunnen oplossen.

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling of zelfstudie

Denk je dat je op grond van eerdere opleidingen/diploma’s in aanmerking komt voor een hele of gedeeltelijke vrijstelling check dit dan bij onze vrijstellingen. Daar staan alle vooropleidingen vermeld waarmee je vrijstelling kunt aanvragen. De kosten voor een aanvraag zijn € 15,00.

Zijn er extra kosten

Bij module 1 krijg je een lesmap met daarin de presentaties van de docenten en geschreven teksten. In de daarop volgende modules krijg je lesmateriaal dat je kunt toevoegen. De lesmap en inhoud zijn bij het studiegeld inbegrepen. In Module 2 is verplichte literatuur opgenomen (boek).

Evaluatie van de lessen

Mensen die naar de Tinley Academie komen hebben iets met dieren en willen meer leren over hun gedrag en welzijn. Dat zijn de overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, zowel in persoonlijkheid als in leerstijl van onze studenten.  Wij doen ons best om voor al die verschillende mensen een prettig studieklimaat te creëren. Om te weten waar het beter of anders kan vragen wij je na iedere module een evaluatieformulier in te vullen. De informatie van die evaluatie wordt altijd met aandacht door ons gelezen en waar nodig voeren we veranderingen door.

Wat doet een kynologisch instructeur

Een Kynologisch Instructeur begeleidt eigenaren in het opvoeden/trainen van hun hond.  De instructeur leert de eigenaar lichaamstaal van de hond te lezen, basisgehoorzaamheid aan te leren en de relatie te verbeteren door goede omgangsvormen. Afhankelijk van de wensen van hond en eigenaar, kan een instructeur de combinatie adviseren of zelfs begeleiden in een specifieke hondensport. De instructeur werkt als vrijwilliger, als zelfstandige of als medewerker van een hondenschool.

Erkenning opleiding Kynologisch Instructeur

Onze opleiding tot Kynologisch Instructeur is erkend door de Raad van Beheer en de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen), waardoor gediplomeerde kynologisch instructeurs zich kunnen aansluiten bij deze overkoepelende organisaties om een keurmerk te mogen hanteren.

Eindtermen opleiding Kynologisch Instructeur

Ons onderwijs is geaccrediteerd door de commissie voor Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer. Dat betekent dat deze opleiding voldoet aan de eindtermen die beschreven zijn door de Raad van Beheer. Je kunt deze eindtermen vinden op de website van de Raad van Beheer: Versie Theorie Eindtermen KI 2019
Deze eindtermen zullen tijdens de opleiding worden besproken (module 2 en 3).


Wil je alles leren over gedrag en training van honden?

  Pak nu je kans voordat de module vol is